logo MRCAnom du MRCA
picto modelisme voiture
 
Accueil    
 
Liste des inscrits par internet à la course du 23/01/2022 à Antibes. Imprimer
 
Pilotes Slash 1/10 4x2 Open 4x4 Open Truck 1/8 Elec et Ther Inscription confirmée
Nicolas ATHANASSIOU ok oui
Cédric Avaro ok oui
David Badrignans ok oui
Bruno Bogas ok oui
Alain Canova ok oui
Alain Canova ok oui
Davide Carbone ok oui
Patrice Cassarini ok oui
Nicolefou Fabrounene ok ok ok ok ok oui
PHILIPPE FAGES ok oui
Edouard Farines ok ok oui
Eric FREVILLE ok oui
Eric FREVILLE ok oui
Titou Grimaudo ok oui
Benoît Labbez ok oui
Ludovic Loupias ok oui
Philippe Martin ok oui
Arnaud Matohanza ok oui
Alex Orieux ok oui
Laurent Pichon ok oui
Jean-Philippe Quignon ok oui
Nolan Trombetta ok oui
alexandre valente ok oui
Franck Videlier ok oui
Jean-Phi ARZELIER ok non
Yann Bedoucha ok ok non
Denis BENITA ok non
Christophe Beylet ok non
Jonathan Brochard ok non
Cyril Castaldo ok non
Cyril Castaldo ok non
Olivier Chapey ok non
Olivier Chapey ok ok non
Christophe Currau ok non
Christophe Currau ok non
Christophe Currau ok non
Lionel Labbez ok non
Lionel Labbez ok non
Christophe Magret ok non
Christophe Magret ok non
Christophe Magret ok non
Carl Maignien ok non
Carl Maignien ok non
laurent pontus ok non
Navarro Stephane ok non